home
nieuws
vieringen
leerhuis
koor
agenda
identiteit
meedoen
contact
links
archief
anbi status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.  Instellingen die de belastindienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Donateurs die een gift doen toekomen aan een ANBI mogen deze gift aftrekken voor belasting.


Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. 

De informatie in deze kolom is afkomstig van de belastingdienst.
stichting oecumenische vieringen eindhoven
SOVE wil inspireren.

ANBI status.

SOVE kreeg de ANBI status door de belastingdienst toegekend op 16 maart 2011. Het beschikkingsnummer is 77829.
Op 4 november 2011 voerde de belastingdienst bij SOVE een steekproef uit op beleid, bestuur, structuur en administratie.
Daarbij bleek dat ook in de praktijk aan alle criteria werd voldaan die de belastingdienst bij een ANBI status daaraan stelt.

SOVE is financieel geheel afhankelijk van giften.
De ANBI status betekent dat een ieder die een gift aan SOVE schenkt deze gift mag aftrekken voor belasting.
Het banknummer van SOVE is NL 06 RABO 0157070204

M.i.v. 1 januari 2014 dienen wij als ANBI de volgende gegevens op onze website te publiceren:

Naam:
Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven

RSIN:
821933309

contactgegevens: klik hier

bestuur: klik hier

beleidsplan, waarin doelstelling : klik hier

beloningsbeleid: klik hier

jaarverslag: klik hier

financiele verantwoording: klik hier