home
nieuws
vieringen
leerhuis
koor
agenda
identiteit
meedoen
contact
links
archief
anbi status
in en na de februariviering denken we altijd nog aan de oprichting van SOVE sove_5_febr_2011_013.JPG
stichting oecumenische vieringen eindhoven
SOVE wil inspireren


identiteit
  • ontstaan: SOVE is in februari 2010 ontstaan door leden van verschillende christelijke denominaties in de regio Eindhoven die aansluiting gezocht en gevonden hebben bij de toenmalige Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam, tegenwoordig  De Nieuwe Liefde te Amsterdam en bij Leerhuis en Liturgie Brabant in Veldhoven. Het moment van ontstaan was daar toen missie en mogelijkheden elkaar ontmoetten.
  • missie: SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.
  • werkwijze: SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren. SOVE gebruikt het woord oecumene hierbij in de betekenis van "iedereen die zich door de bijbel wil laten inspireren." . SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing. Zolang in de regio de samenwerking met Leerhuis & Liturgie beperkt blijft tot Eindhoven en Veldhoven willen deze plaatsen nadrukkelijk een streekfunctie voor Zuid-Oost Brabant vervullen. 
  • bestuur: Hans Bonnier (Nuenen) is voorzitter, Mirjam Lemmers (Overpelt) secretaris, Kees Minderhoud (Eindhoven) penningmeester en Michel Besnard (Eindhoven) bestuurslid algemene zaken.