home
nieuws
vieringen
leerhuis
koor
agenda
identiteit
meedoen
contact
links
archief
anbi status
in en na de februariviering denken we altijd nog aan de oprichting van SOVE sove_5_febr_2011_013.JPG
stichting oecumenische vieringen eindhoven
SOVE wil inspireren


identiteit
  • ontstaan: SOVE is in februari 2010 ontstaan door leden van verschillende christelijke denominaties in de regio Eindhoven die aansluiting gezocht en gevonden hebben bij de toenmalige Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam, vervolgens  De Nieuwe Liefde te Amsterdam ,  nu Ekklesia Amsterdam en bij Leerhuis en Liturgie Brabant in Veldhoven. Het moment van ontstaan was daar toen missie en mogelijkheden elkaar ontmoetten.
  • missie: SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.
  • werkwijze: SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren. SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing.  
  • bestuur: Hans Bonnier (Nuenen) is voorzitter, Mirjam Lemmers (Overpelt) secretaris, Emilio de Vlam (Waalre) penningmeester en webmaster en Wil van Egmond (Oisterwijk) en Michel Besnard (Eindhoven) bestuurslid algemene zaken.
  • Missiestatement van SOVE 2018 -2019. Het idee is om dit jaarlijks  te evalueren. Zodat niets bevriest en onvervormbaar zal zijn en verbetering niet in de weg zal worden gestaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inleiding.

Levende wezens kunnen in veel gevallen samenwerken en dat kan veel voordelen brengen. De mens zou daarop geen uitzondering moeten zijn. De mens zou daarbij niet het eigenbelang voorop moeten stellen, maar het belang van het geheel: de gehele bewoonde wereld. Ieder kan daarbij gemotiveerd worden door de eigen en door andermans bronnen, mits al die bronnen kritisch benaderd worden en getoetst worden aan het doel van een goed bewoonbare wereld.  Dat doel kan worden samengevat in het woord oecumene zoals dat voorkomt in de afkorting SOVE , wat betekent Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven. Dit Griekse woord was ooit (voor de tweede eeuw) gereserveerd voor de wereldimperia die destijds elkaar opvolgden, en waarvan de leiders de inwoners wijs konden maken dat hun imperium de gehele of de beter bewoonbare wereld was. Die misleiding was mogelijk omdat de mensen toen de wereldkaart niet kenden. Na de tweede eeuw werd het een overwegend kerkelijk woord, met eigenlijk een zelfde soort misleiding, namelijk dat kerken de gehele wereld zouden vertegenwoordigen. In beide gevallen raakte men het besef vaak kwijt dat het om de zorg om de gehele wereld gaat, te beginnen bij de ander.

SOVE.

SOVE wil een platform geven aan diegenen die de bijbelverhalen van het oude en nieuwe testament op bovenstaande wijze kunnen en willen uitleggen en van accenten willen voorzien, met weglating van al datgene wat  de aandacht  van het doel van een goed bewoonbare wereld zou kunnen afleiden. SOVE wil dat bezoekers op die manier geïnformeerd en geïnspireerd worden, zodat er tenminste aansprekende argumenten paraat zullen zijn, die breed gecommuniceerd kunnen worden, en op basis waarvan in willekeurige discussies en praktijken bouwstenen kunnen ontstaan voor een perspectief wat de wereld in alle opzichten duurzaam ten goede komt. En wanneer het maken van die bouwstenen niet direct lukt, men elkaar toch zal treffen in een gezamenlijk pogen en een respectvol debat.