home
nieuws
vieringen
leerhuis
koor
agenda
identiteit
meedoen
contact
links
archief
anbi-status
sove_6_febr_2010_007.JPG
koorrepetitie voor de viering o.l.v. vaste dirigent Karel Baken


DSCN5556.JPG
vesper aansluitend op lieddag; koor  o.l.v. Tom Lӧwenthal


DSCN1812.JPG
als organiserend koor aanwezig bij '1000 stemmen' met orkest La Passione o.l.v. Geert Hendrix


voor grotere weergave van foto's kunt u in het fotoalbum kijken bij archief
stichting oecumenische vieringen eindhoven
SOVE wil inspireren

koor
  • het koor zingt zowel in de vieringen van Leerhuis & Liturgie Brabant als in de SOVE vieringen. Beide één keer per maand. Voor de koorleden is deelname op slechts één locatie ook mogelijk. Zie agenda
  • het koor staat onder de bezielende leiding van Karel Baken. Er is professionele pianobegeleiding.
  • de repetitie is één keer per maand op zaterdagochtend om 10.00 uur. Zie de agenda. De liederen zijn per themaviering voor zowel Veldhoven als Eindhoven globaal hetzelfde, zodat beide vieringen op één ochtend muzikaal worden voorbereid. 
  • de repetitie is in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503VV in Veldhoven, Buslijn 103 vanuit Eindhoven. 
  • lidmaatschap van het koor kent geen verplichte contributie; vrijwillige bijdragen worden echter (ook van niet-koorleden) zeer op prijs gesteld. Het bankrekeningnummer is: NL06RABO015 70 70 204 voor SOVE en NL60INGB00069 30 463 voor Leerhuis en Liturgie Brabant.
  • voor verdere informatie over het koor kunt u mailen of bellen met Marjon Starrowsky,

en dan nog het volgende over BEZIELEND ZINGEN:
Het is iedere SOVE-viering weer geweldig te ervaren hoe bezielend en geestdriftig deelnemers aan die viering de prachtige, inspirerende liederen meezingen, samen met het koor !
 
Het Projectkoor Leerhuis&Liturgie Brabant/SOVE wil hier nog heel lang mee doorgaan.
Nu kent u waarschijnlijk het gezegde : " Regeren is vooruitzien......"
De koorvariant luidt: " Blijven zingen is werken aan de toekomst!"
 
Die toekomst is dat we als koor zorgen voor tijdige aanwas van het ledenbestand.
Zowel dames als heren zijn daarom van harte welkom.
Leeftijd: niet zo belangrijk.
Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Marjon Starrowsky, tel. 040 2543453, email: marjonstarrowsky@hotmail.com

Ook voor en na de viering bestaat die mogelijkheid.